AbiWord otwarty edytor tekstowy

AbiWord jest wolnodostępnym edytorem tekstu rozpowszechnianych na warunkach licencji GPL. Plan jest solidnie ustalony, ma interfejs przypominający Microsoft Worda. Możliwości aplikacji zaspokoją potrzeby większości użytkowników, tworzących dokumenty tekstowe. Projekt AbiWord powstał z preferencje utworzenia stabilnego, wyposażonego w rozbudowane funkcje, edytora tekstu, który nie byłby zależny z pojedynczą platformą sprzętową czyli również zamkniętym formatem plików.

Obecnie AbiWord bywa kompilowany jako rodzima aplikacja na szerokiej gamie platform komputerowych i obsługuje identycznie imponującą liczbę typów formatów plików. Ponadto AbiWord udostępnia zestaw procedur, który ze stuprocentową pewnością zawiera wszystko, czego użytkownik mógłby wyglądać od przyszłościowego edytora tekstu. Aczkolwiek prawdopodobnie największa różność między AbiWordem i większością edytorów tekstu to numer jego plików. Dokument zapisany w AbiWordzie ma postać czytelnego tekstu, co umożliwia uzus dowolnego edytora tekstu do obejrzenia plików AbiWorda. To oznacza, że użytkownicy są wolni, nie są uzależnieni od pojedynczego kodu, jaki dostarcza im przybory do interpretacji ich swoich informacji. Nie bywa grunt czyli używamy AbiWorda, grunt jest to, że konsumenci mogą egzystować pewni, że ich ważne dowód zawsze będą bezpieczne. A z powodu opensource’owej natury projektu AbiWorda, długowieczność dokumentów jest zapewniona przez dostępność kodu źródłowego tego programu, jego aktywny rozwój i stałe udoskonalanie. AbiWord programy biurowe bywa całkowicie wolny i wieloplatformowy. Pracuje on jak rodzima naszywka do wnętrza systemie GNU/Linux, Windows, BeOS, QNX i GNOME. Program ten ma kilka filtrów dla formatów takich jako RTF, HTML, LaTeX dodatkowo MS Word. Rodowity format pliku AbiWorda oparty jest na XML – trwają prace ponad przyjęciem uniwersalnego formatu podmiany danych OpenDocument.